Om Doolexia

Om os

I Doolexia arbejder vi med specialtilrettelagt stave- og læseundervisning for ordblinde, læsesvage og læsebegyndere. Vi arbejder ud fra en ny metode til undervisning og træning af børn og voksne med læsevanskeligheder. Undervisningen tager afsæt i et adaptivt intelligent computerbaseret program og der trænes grundlæggende digitalt uden lyd. Vi griber eleven der hvor han eller hun er og skaber de kompetencer, der skal til for at få en korrekt stavning og automatiseret læsning. Træningen er kontekstbaseret og målrettet den enkelte elev.

Hvem er vi

Vi er en tværfaglig gruppe af ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel for ordblinde, læsesvage og læsebegyndere. Flere af os har på egen krop oplevet de udfordringer det kan medføre at have dysleksi eller har venner og pårørende der er berørt af lignende vanskeligheder. Derfor er det vores vision at at skabe vedvarende stave- og læsefærdigheder for alle børn og voksne.


Jan Bay Kønig
direktør – ordseende


Peer Kromann Nielsen
underviser – tidligere ordblind


Dorthe Wahlstrøm
underviser – tidligere ordblind


Susanne Scharfs
folkeskolelærer – ordseende


Liselotte Næsborg Mehlsen
folkeskolelærer – ordseende


Morten Syhler
it supporter – ordseende


Katia Kromann Nielsen
antropolog – prøver på at blive ordseende


Jonathan Foldager
Systemudvikler – ordseende


Værdier

Med afsæt i den enkelte elevs niveau sigter vi efter at skabe vedvarende stave- og læsefærdigheder. Vi tror på at den bedste læring sker, når omdrejningspunktet er elevens succes. Med elevsucces mener vi, at eleven får positive oplevelser i forhold til processen samt oplever at udvikle sig og tilegner sig nye kompetencer. I Doolexia tager vi afsæt i den Kognitive Ressourceorienterede Anerkendende Pædagogik (KRAP) og fokuserer på at møde eleven i øjenhøjde med en legende og tillidsfuld tilgang.

Vision

Vi tror på at det er vigtigt at sætte realistiske mål, men have store drømme. Derfor har vi helt ydmygt tilladt os, at have følgende som vores vision:

Vores vision er at komme ordblindhed til livs og udrydde analfabetisme i verden.

Baggrund

Doolexia er startet af to barndomsvenner, en ordseende og en ordblind.