Elevsucces

For at skabe de bedste resultater i forhold til at læse mener vi, at det er vigtigt at eleven får gode og succesfulde oplevelser. Det er vores erfaring at et godt samarbejde med elevens skole eller elevens arbejdsplads kan styrke denne proces.

Doolexia er et tilbud til alle med læsevanskeligheder, hvor vi arbejder med at styrke vores elevers kompetencer i forhold til at stave og læse. Helt grundlæggende sammensætter vi et forløb der passer til elevens niveau, og arbejder ud fra den klare målsætning, at skabe størst mulig succes for den enkelte elev. I Doolexia vil eleven modtage undervisning og arbejde i et træningsprogram med opgaver der er specifikt tilrettelagt til eleven.

Hos Doolexia udfører vi ikke udredninger eller test af nogen art, hverken ordblindetest eller andre former for test. For at sikre at eleven får adgang til viden og hjælpemidler anbefaler vi dog, at der udføres en ordblindetest snarest muligt.