Viden til tiden

I Doolexia tror vi på, at det er vigtigt at sikre viden til tiden. Med viden til tiden mener vi, den viden der er behov for på det pågældende tidspunkt eller i forhold til en given situation. At sikre viden til tiden vil således sige, at børn og voksne får den nødvendige viden i forhold til deres konkrete situation. Det kan være viden om hjælpemidler eller om hvilke muligheder der er for hjælp til undervisning. Vi tror på at viden til tiden kan være med til at sikre lige muligheder for ordblinde, læsesvage og læsebegyndere.

Viden fra tiden
Adgang til viden og kommunikation opnås i høj grad gennem læsning og stavning. Mange af vores elever har ikke aldersvarende niveau i forhold til deres skriftsproglige kompetencer. I vores undervisning fokuserer vi på de grundlæggende færdigheder der skaber de kompetencer der skal til. Doolexia træningen er kontekstbaseret og målrettet tekster og diktater på elevens niveau.