Hvad er ordblindhed?

Ifølge læseforsker Carsten Elbro (2008) er ordblindhed ”… markante vanskeligheder med at lære at bruge skriftens lydprincip. Disse vanskeligheder fører til besvær med at tilegne sig sikker og hurtig ordafkodning, som igen fører til begrænset læseforståelse” (Elbro 2008:72). Ordblindes læse- og skrivevanskeligheder skyldes således langsom eller upræcis omsætning af bogstaver til sproglyde og omvendt. Elbro beskriver ordblindhed som et afgrænset problem, der dog let kan brede sig til generelle negative associationer med danskfaget eller det at gå i skole generelt (Elbro 2008:35-36).

At ordblindhed kan have store konsekvenser, vil de fleste ordblinde og pårørende til ordblinde kunne nikke genkendende til. For selvom ordblindhed ikke betyder, at man er mindre begravet eller dum, vil mange opleve at have en begrænset adgang til viden og information. Derfor kan man let føle at man ved mindre end ens klassekammerater eller kollegaer. Fordi det desuden kan være en langsomlig proces at læse, vil mange også opleve at de skal bruge længere tid på at tilegne sig information, hvilket ligeledes kan opleves som et tegn på at man nok bare er lidt dummere end de andre. Vanskeligheder med at stave og læse kan betyde at ens skoletid og uddannelse bliver forbundet med nederlag, der giver negative associationer til det at alt forbundet med stavning og læsning.  Disse negative effekter kan for nogle betyde dårlig selvværd og selvtillid.

At kunne – og stole på at man kan!

På trods af at ordblindhed er et afgrænset problem, kan det således have store konsekvenser for mange områder af livet. Flere af vores elever oplever udfordringer, som dem beskrevet ovenfor, og vi ved at det tager mange succesoplevelser, før de negative tanker vendes til en oplevelse af at man kan. Derfor går vi i Doolexia ind for en tidlig indsats, men vi tror også på, at det aldrig er for sent at starte på ny. Vores elever er både børn, unge og voksne og de oplever alle stave- og læsemæssige fremskridt, der giver succesoplevelser og mod på at skrive og læse.